Juniorgruppa

Velkommen til Juniorgruppa på Losby!

På Losby ønsker vi å tilby barn og ungdom i alderen 6 til 21 år, jenter som gutter, et aktivt golfmiljø på våre to baner og på våre treningsfasiliteter.

Vi har to klare målsetninger og visjoner for vår juniorsatsning, og det er:
• Et høyt internasjonalt nivå – i posisjon for Europa Tour, med egne spillere.
• Golf skal være et naturlig valg for barn og ungdom i valg av idrett i vår region.

Golf er en idrett som passer barn og ungdom i alle aldre – enten man ønsker å satse aktivt eller har det som en hobby.
Her følger en liten introduksjon til junioraktiviteter på Losby, treninger, turneringer og andre småting. Hvis du har spørsmål om noe som helst, så ikke nøl med å ta kontakt med administrasjonen, eller spør en av trenerne eller juniorlederen.


Følg Juniorgruppa på Facebook


Juniorgolf på Losby
Losby har helt fra oppstarten i 1999 hatt både god bredde og god topp blant juniorene. Mange av Losbys spillere har vunnet både nasjonale og internasjonale turneringer, og Losby har hevdet seg meget godt i NM Lag (alle klasser).

Vi tilbyr følgende medlemskap for juniorer på Losby:
Medlem uten spillerett: kr.1.150,- (betaler greenfee på begge baner)
Medlem med spillerett på 9-hullsbanen:                kr.2.313,- (betaler greenfee på 18-hullsbanen)
Medlem med spillerett på begge baner:                  kr.3.470,-  


Treningsavgift: kr.500,- (er inkludert for medlemskapene med spillerett)
Treningsavgift satsningsgrupper: kr.2.000,-


Juniorgolf i Norge
Junioralder i Norge er til og med året man fyller 19 år (internasjonalt er junioralder til og med året en fyller 18 år). En junior må forholde seg til 3 organisasjoner;
 
Norges Golfforbund (NGF)
Arrangerer landsomfattende juniorturneringer, og sender spillere på internasjonale oppdrag. www.golfforbundet.no
 
Turneringsområde Østlandet Øst
Arrangerer regionale juniorturneringer, og har ansvar for regionslagene i aldersgruppene 6-9, 10-12, 13–15 og 16–18 år. Se mer her www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/
 
Losby Golfklubb
Tilrettelegger trening for alle juniorene i Losby Golfklubb, turneringer for juniorene på Losby og tilgang for juniorene på våre baner. 
 


Viktig at foreldrene deltar!

Losby Golfklubb er et idrettslag, og driften av de forskjellige gruppene er basert på frivillig arbeid. Det er derfor svært viktig for gruppens funksjonalitet at vi har god hjelp fra foreldre. Alle som kan tenke seg å bidra kan melde sin interesse til juniorleder.

 

Hvor finner du informasjon?

Losby.no, klubbens nyhetsbrev og facebook sider er de kanalene som klubben bruker. I tillegg har juniorene på Losby sin egen Facebook side.

www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/