Aksjer i Losby Golfpark AS

Ikke lenger en evig forpliktelse

Frem til 2015 var den eneste muligheten for en voksen golfer å skaffe seg full spillerett på Losby å kjøpe en aksje, eller å leie en spillerett knyttet til en aksje, men da med mindre rettigheter enn aksjonærene har.

Generalforsamlingen i Losby Golfpark vedtok 25.02.2015 å innføre en aksje-exit ordning på Losby. Det har vært jobbet lenge for å få på plass en løsning som gir eksisterende aksjonærer en vei ut av den ‘evige’ bindingen som har vært forbundet med golfaksjer, sikre en økonomisk oversiktlig overgang til ny ordning, samtidig som man kan tilby nye spillere et attraktivt tilbud på Losby.

 

Full spillerett med eller uten aksje

I modellen vi har kommet frem til, vil aksjer og nye medlemskap leve side om side. Det vil fortsatt omsettes aksjer, samtidig som vi vil tilby medlemskap hvor tegning av aksje ikke er nødvendig. Her er hovedtrekkene:

– Fra 2015 tilbyr vi Medlemskap med full spillerett for nye medlemmer. Medlemskapet er ikke knyttet til aksjekjøp, og har kun ett års oppsigelsestid (man plikter å betale inneværende kontingent og året etter at man sier opp). Medlemskapet gir First Class Golf rettigheter, og man beholder spilleretten i oppsigelsestiden.

– Fra 2017 vil det være ett års oppsigelsestid for alle aksjonærer i Losby Golfpark (dvs at oppsigelse i 2017, betinger betaling også i 2018).

 

Vedtak om aksjeexit, revidert 15.02.2017

 

Kjøpe aksje

Aksjene fortsetter å eksistere side om side med de nye medlemskapene. Det er ikke lengre noen ‘evig’ binding å være redd for om du anskaffer deg en aksje i Losby, men ny aksjonær tar på seg samme plikter som selgende aksjonær har, og kan i ettertid si opp sin aksje i henhold til retningslinjene i vedtaket om aksje-exit.

En aksje må anskaffes fra en eksisterende aksjonær. Det finnes flere steder man kan finne annonser for aksjer, blant annet finn.no og golfsiden.no. Når man kommer til enighet, fyller man ut skjemaet under, og sender det inn til info@losby.no, eller til vår postadresse.

 

Selge aksje

Hvis du er ute etter å av hendige en aksje i Losby Golfpark AS, har du to alternativer:

1) Du kan fritt omsette denne i markedet. Du må da annonsere denne, og finne ny eier selv. Det finnes flere steder å gjøre dette. Vi anbefaler finn.no og golfsiden.no.

For alle aksjer som omsettes, så må dette skjemaet for overdragelse av aksjer fylles ut og sendes til oss pr.post eller på info@losby.no:

Skjema for aksjeoverdragelse i Losby Golfpark AS.

 

2) Du kan si opp din aksje i Losby Golfpark i henhold til retningslinjene over (se vedtaket om aksje-exit).

Skjema for anmodning om overtagelse av aksje.

 

Utleie av spillerett

Dersom du ønsker å ta et friår fra golf, eller er skadet en sesong, kan kanskje utleie av spillerett være et alternativ for deg som aksjeeier. Vær oppmerksom på at utleie av spilleretten gjør at du selv ikke kan spille gratis på Losby samme sesong, og at utleie av medlemskapet sammen med spilleretten fører til at du selv ikke kan spille golf i Norge samme sesong med mindre du har flere medlemskap.

 

Leie av spillerett

Spilleretten som er knyttet til en aksje kan leies. Som leietaker må du være oppmerksom på at du ikke har samme rettigheter som aksjeeiere har. Som leietaker kan du ikke benytte deg av First Class Golf fordelene (billig spill på Miklagard, Hauger og Gamle Fredrikstad). Du har heller ikke rett til å bytte spilleretten i billetter, eller å forhånds reservere starttider for grupper.

 

Utleie av spillerett og medlemskap