Årskort på rangen (2019)

De som ønsker kan kjøpe årskort på rangen for kr.1.000,-. Dette gjelder juniorer som trener i en av våre treningsgrupper.

DET ER VELDIG KLARE REGLER FOR BRUK:
Det er ikke tillatt å ta ut baller til venner, søsken, foreldre etc. Heller ikke til klubbkamerater. Alle som har kort, skal bruke sitt eget. Andre skal betale som vanlig.

Det er ikke lov å gå i fra ubrukte baller. De ballene dere tar ut, de skal slås ut. At andre kommer og finner gratis baller er et økonomisk tap for klubben, og dermed også for juniorgruppa.

Mister du kortet koster det kr 300,- for nytt.

Kortet inndras uten tilbakebetaling ved brudd på reglene. 

Fint om foreldre som skal kjøpe kort til barna, er flinke til å informere de om reglene. Dette er en god ordning når den fungerer og er basert på tillit, så la oss vise oss tilliten verdig.