Ungdomsmedlemskap i Losby Golfklubb

Et medlemskap med full spillerett for deg som er i startgropa. Med dette medlemskapet spiller du fritt på begge banene til en hyggelig årlig pris.

Årskontingent Ungdomsmedlem med full spillerett:  kr.4.700,-
Født 1991 eller senere -tom det året man fyller 27.

Medlemskapet gir ikke aksjonærgoder, og ikke mulighet til å ta meg gjester til gjestepris. Bookingtiden er 6 dager før spill.


Meld deg inn i Losby Golfklubb


 
  
https://losby.no