Full spillerett -uten oppsigelsestid

Et medlemskap med full fleksibilitet! Med dette medlemskapet spiller du fritt på begge banene -helt uten oppsigelsestid! Du må bare melde fra innen 31.12 for oppsigelse for påfølgende år.

Årskontingen Medlemskap med full spillerett:  kr.10.600,- / kr.920,- pr.mnd.

Medlemskapet gir ingen aksjonærgoder, og ikke mulighet til å ta med gjester til gjestepris. Bookingtid er 6 dager før spill.
Fristen for å si opp medlemskapet påfølgende år er 31.12 inneværende år.


Innmeldingsskjema