Klubben

Deltakere til Ressursgruppe

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 15. februar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi søker 6 medlemmer som vil bidra

Anlegget vårt nærmer seg 25år, og veien videre må stakes ut.
I den sammenheng søker vi etter 6 medlemmer/aksjonærer som kunne tenke seg å bidra i dette arbeidet. Vi oppfordrer medlemmer av begge kjønn om å melde sin interesse!

Arbeidsprosessen
Ressursgruppen vil komme med innspill til
Videreutvikling Østmork, Vestmork og treningsanlegg 
    -Golfarealene
    -Beplantning
    -Gjengroing
    -Miljøaspekter

Basert på innspillene vil banearkitekten utarbeide et forslag til en Masterplan.
Forslaget til Masterplan vi bli presentert for og gjennomgått med Ressursgruppen, og forslaget vil bli tema på medlemsmøtet 26.april.

Masterplanen vil danne grunnlag for ny virksomhetsplan 2024 - 2027.

Ressursgruppen skal bestå av

-Banearkitekt Caspar Grauballe (se hans nettside her)
-Administrasjonen, Per og David
-Baneavdelingen, Jonathan og Magnus
-Styrene
-Representanter fra Losby Gods Eiendom
-Representanter fra Losby Bruk
-Aksjonærer/medlemmer

Første samling er planlagt til onsdag 8.mars, og det vil bli arbeidet effektivt frem mot et planlagt medlemsmøte 26.april 2023.

Hvis du kunne tenke deg å delta i et slikt arbeid, meld din interesse pr e-post i linken under. 


Meld din interesse her
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her