Norgesmesterskap i Unified Golf 2019 (Uoffisielt NM)

Uoffisielt Norgesmesterskap Unified Foursome
Turneringsbestemmelser
 
Generelt                                                
Uoffisielt Norgesmesterskap Unified Foursome er åpen for damer og herrer født 2006 eller tidligere og som oppfyller kriteriene for deltakelse.
 
Følgende spillere kan delta:
 • Spillere med utviklingshemning, som i henhold til spilleform danner lag med spiller uten utviklingshemning.
 • Norske statsborgere, amatører og profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF.
 • Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF og som har hatt fast bopel (meldt til folkeregisteret) i Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag. Utenlandske statsborgere er selv ansvarlig for å gi turneringskomiteen godkjent dokumentasjon gjennom bostedsattest fra folkeregisteret før start.
 • Det er ikke krav til klassifisering.
 • Høyeste hcp for deltakelse er 54.
 
Turneringen spilles over 9 hull med spilleformen er Foursome, som er en konkurranseform hvor laget dannes av to spillere. Spillerne slår ut annen hver gang og slår annet hvert slag på ballen.
 
Arrangørklubb
Losby GK, fredag 2.august 2019 (ettermiddag). Turneringen spilles på Vestmork.
 
Generelle regler og bestemmelser
Turneringene spilles etter:  
Spilleform
 • Foursome; spillerne spiller ballen annenhver gang fra utslagsstedet og annen hver gang under spillet av hvert hull. Straffeslag innvirker ikke på spillerrekkefølgen.
 • Unified; laget settes sammen av en spiller med utviklingshemning og en spiller uten utviklingshemning.
 • Antall slag er begrenset til maks 10. Har ikke laget hullet ut etter disse slag noteres 10+ i scorekortet.
 • Netto slag; siden (partnerne) får 50 % av summen av sammenlagt spillehandicap.
 • Turneringen spilles over 9 hull fra utspillssted 44.
 • Turneringen spilles i en klasse (laget kan bestå av bare damer, bare herrer eller en herre og en dame).
 • Ved like resultater går lag med lavest spillehandicap foran. Ved fortsatt likhet går laget ved færrest 10+ foran. Ved fortsatt likhet loddtrekning.
 • Spillere som gjennom godkjent klassifisering kan dokumentere behov, kan benytte golfbil.
 
Premier
De tre beste lagene premieres. NGF stiller med premier.
 
Startkontingent/greenfee
Kr 150,-. Startkontingent betales i proshop ved registrering.
 
Påmelding
Påmelding sendes til paragolf@golfforbundet.no senest 26.juli 2019.
 
Kontaktperson Norges Golfforbund
Gøril Hansen
E-post goril.hansen@golfforbundet.no, tlf 995 76 525
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her