Norsk mesterskap i Paragolf - (Døve og funksjonshemmede)

Norsk mesterskap for døve
Para Norgescup 3
3. – 4. august 2019
Losby GK

Generelt
Norgesmesterskapet for døve er åpen for damer og herrer født i 2006 eller tidligere og som oppfyller kriteriene for deltagelse.
Følgende spillere kan delta i Norgesmesterskapet for døve:
 • Norske statsborgere, amatører og profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF.
 • Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF og som har hatt fast bopel (meldt til folkeregisteret) i Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag. Utenlandske statsborgere er selv ansvarlig for å gi turneringskomiteen godkjent dokumentasjon gjennom bostedsattest fra folkeregisteret før start.
 • Personer med et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under turneringen. Spillere må kunne framvise audiogram.
 • Høyeste hcp for deltakelse er 54.
 
Norgesmesterskap for døve spilles over 36 hull. Turneringen spilles i to klasser:
 • Klasse A – damer og herrer; for spillere opp til og med hcp 18,4.
 • Klasse B – mix; for spillere med hcp 18,5 – 54,0.
 
Vinnere i klasse A, damer og herrer, kåres til norsk mester. Vinner i klasse B, mix, premieres, men omtales ikke som norsk mester.
Program
Innspill:
Grunnet NM damer og herrer og stor aktivitet på banen, inviteres spillere til innspill mandag 29.juli eller tirsdag 30.juli. Fredag 2.august vil det kun tilbys innspill ettermiddag/kveld.
Dag 1: Lørdag 3.august 2019
Første turneringsdag.
Dag 2: Søndag 4.august 2019
Andre turneringsdag.
Premieutdeling etter endt spill.
Generelle regler og bestemmelser
Turneringen spilles etter:
 • Golfreglene gyldig fra 2019
 • Generelle turneringsbestemmelser 2019
 • NGFs regelkort 2019 og ev. tillegg til lokale regler
 • EGA Handicap System 2016-2019
Pr. 24.06.19 2
 
 • NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12
 • NIFs bestemmelser om barneidrett
 • NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11
 • Lokale regler
 
Alle spillere bør ha lastet ned Golfreglene gyldig fra 2019 til sin smarttelefon og utskrift av NGFs regelkort 2019.
Ren Utøver
NGFs styre har vedtatt at alle som ønsker å spille forbundsturneringer SKAL ha gjennomført Antidoping Norges e-læringsprogram Ren Utøver.
Ren Utøver består av syv moduler og du finner dem på https://renutøver.no/. Det tar kun 25 minutter å gjennomføre!
Spilleform
 • Klasse A: Slagspill brutto. Handicap opp til og med 18,4.
 • Klasse B: Stableford. Handicap 18,5 – 54.
 
Norsk mester blir den spiller med beste bruttoresultat som deltar i klasse A (damer og herrer). Vinner klasse B premieres også, men omtales ikke som norsk mester (mix).
Baneoppsett
Turneringen spilles over 2 x 18 hull. Turneringen spilles både på Vestmork og Østmork:
 • Herrer spiller Vestmork hull 1- 9 m/utslagssted 44 + Østmork hull 1 – 9 m/utslagssted 54.
 • Damer spiller Vestmork hull 1- 9 m/utslagssted 44 + Østmork hull 1 – 9 m/utslagssted 48.
 
Like resultater
Klasse A - slagspill brutto
Hvis to eller flere deler førsteplassen skal det spilles et hull for hull omspill for å kåre en vinner. Dette gjelder bare spill om førsteplassen. Øvrige like plasseringer rangeres etter matematiske metode (siste 18, 9, 6, 3 og 1 hull ifølge hullenes rekkefølge på scorekortet). Hvis fortsatt likt loddtrekning.
Klasse B - stableford
Ved lik nettoscore rangeres spillerne etter lavere spillehandicap. Hvis fortsatt likt loddtrekning.
Påmelding
Påmeldingen er bindende og må gjøres i GolfBox. Det er spillerens ansvar å melde seg på innen påmeldingsfristen. Frist for påmelding er onsdag 24.juli kl 12.00.
Spillere som ønsker å spille, men som ikke har meldt seg på innen påmeldingsfristen kan sende en e-post til paragolf@golfforbundet.no.
Melde seg av turnering (før påmeldingsfristen)
Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox. Startkontingent vil bli tilbakebetalt. Pr. 24.06.19 3
 
Stryke seg fra turnering (etter påmeldingsfristen)
Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en e-post til paragolf@golfforbundet.no.
Spillere som strykes etter påmeldingsfristen får ikke tilbakebetalt startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade.
Startkontingent
kr 800,-
Startkontingenten betales ved påmelding.
Innspill
Det tilbys fritt spill for én innspillrunde. Grunnet NM damer og herrer og stor aktivitet på banen, inviteres spillere til innspill mandag 29.juli eller tirsdag 30.juli. Fredag 2.august vil det kun tilbys innspill ettermiddag/kveld. Spillerne må selv kontakte klubben for å avtale tid for innspill.
Premiering
1., 2. og 3. plass i klasse A premieres med pokal og medalje.
Vinner av klasse B premieres, men omtales ikke som norsk mester. Forøvrig er det 1/3 premiering i klasse B.
Startrekkefølge og trekning
I runde 1 seedes spillerne etter nivå. Runde 2 trekkes etter lederballprinsipp. Det startes fra hull 1 på Vestmork i begge rundene.
Startlister
Startliste for runde 1 offentliggjøres to dager før runde 1. Startliste for runde 2 skal offentliggjøres så snart som mulig etter at resultatene fra runde 1 er klare. Startlister skal henges opp på informasjonstavle, samt publiseres i GolfBox.
Para Norgescup - Order of Merit
Turneringen inngår i Para Norgescup og teller på OoM.
Kontaktperson NGF
Gøril Hansen
E-post goril.hansen@golfforbundet.no, mobil + 47 995 76 525

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Norsk mesterskap for funksjonshemmede
Para Norgescup 3
EDGA Access Series Tournament
3. – 4. august 2019
 
Generelt
Norgesmesterskapet for funksjonshemmede er åpen for damer og herrer født i 2006 eller tidligere og som oppfyller kriteriene for deltagelse.
Følgende spillere kan delta i Norgesmesterskapet for funksjonshemmede:
 • Norske statsborgere, amatører og profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF.
 • Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF og som har hatt fast bopel (meldt til folkeregisteret) i Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag. Utenlandske statsborgere er selv ansvarlig for å gi turneringskomiteen godkjent dokumentasjon gjennom bostedsattest fra folkeregisteret før start.
 • Betegnelsen funksjonshemmede inkluderer bevegelseshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.
 • Spillere må være klassifisert. Spillere som gjennom klassifisering kan dokumentere behov, kan benytte golfbil.
 • Høyeste hcp for deltakelse er 54.
 
Norgesmesterskap for funksjonshemmede spilles over 36 hull. Turneringen spilles i to klasser:
 • Klasse A – damer og herrer; for spillere opp til og med hcp 18,4.
 • Klasse B – mix; for spillere med hcp 18,5 – 54,0.
 
Vinnere i klasse A, damer og herrer, kåres til norsk mester. Vinner i klasse B premieres, men omtales ikke som norsk mester.
Resultatet vil være tellende på «World Ranking for Golfers with Disability» (WR4GD) for spillere med WR4GD klassifisering gjennom European Disabled Golf Association (EDGA). Se mer informasjon om klassifisering på Golfforbundet – klassifisering, samt på EDGAs nettsider.
Program
Innspill:
Grunnet NM damer og herrer og stor aktivitet på banen, inviteres spillere til innspill mandag 29.juli eller tirsdag 30.juli. Fredag 2.august vil det kun tilbys innspill ettermiddag/kveld.
Dag 1: Lørdag 3.august 2019
Første turneringsdag.
Dag 2: Søndag 4.august 2019
Andre turneringsdag.
Premieutdeling etter endt spill. Pr. 24.06.19 2
 
Generelle regler og bestemmelser
Turneringen spilles etter:
• Golfreglene gyldig fra 2019
• Generelle turneringsbestemmelser 2019
• NGFs regelkort 2019 og ev. tillegg til lokale regler
• EGA Handicap System 2016-2019
• NIFs bestemmelser om doping – NIFs lov kapittel 12
• NIFs bestemmelser om barneidrett
• NIFs sanksjons- og straffebestemmelser – NIFs lov kapittel 11
• R&A’s “A Modification of the Rules of Golf for Players with Disabilities” iht spillerens klassifisering
• Lokale regler
 
Alle spillere bør ha lastet ned Golfreglene gyldig fra 2019 til sin smarttelefon og utskrift av NGFs regelkort 2019.
Ren Utøver
NGFs styre har vedtatt at alle som ønsker å spille forbundsturneringer SKAL ha gjennomført Antidoping Norges e-læringsprogram Ren Utøver.
Ren Utøver består av syv moduler og du finner dem på https://renutøver.no/. Det tar kun 25 minutter å gjennomføre!
Spilleform
• Klasse A: Slagspill brutto. Handicap opp til og med 18,4.
• Klasse B: Stableford. Handicap 18,5 – 54.
 
Norsk mester blir den spiller med beste bruttoresultat som deltar i klasse A (damer og herrer). Vinner klasse B premieres også, men omtales ikke som norsk mester (mix).
Baneoppsett
Turneringen spilles over 2 x 18 hull. Turneringen spilles både på Vestmork og Østmork:
• Herrer spiller Vestmork hull 1- 9 m/utslagssted 44 + Østmork hull 1 – 9 m/utslagssted 54.
• Damer spiller Vestmork hull 1- 9 m/utslagssted 44 + Østmork hull 1 – 9 m/utslagssted 48.
 
Like resultater
Klasse A - slagspill brutto
Hvis to eller flere deler førsteplassen skal det spilles et hull for hull omspill for å kåre en vinner. Dette gjelder bare spill om førsteplassen. Øvrige like plasseringer rangeres etter den matematiske metoden (siste 18, 9, 6, 3 og 1 hull ifølge hullenes rekkefølge på scorekortet). Hvis fortsatt likt loddtrekning.
Klasse B - stableford
Ved lik nettoscore rangeres spillerne etter lavere spillehandicap. Hvis fortsatt likt loddtrekning.
Påmelding
Påmeldingen er bindende og må gjøres i GolfBox. Det er spillerens ansvar å melde seg på innen påmeldingsfristen. Frist for påmelding er onsdag 24.juli kl 12.00. Pr. 24.06.19 3
 
Spillere som ønsker å benytte golfbil, skal gi beskjed om dette ved påmelding i Golfbox.
Spillere som ønsker å spille, men som ikke har meldt seg på innen påmeldingsfristen kan sende en e-post til paragolf@golfforbundet.no.
Melde seg av turnering (før påmeldingsfristen)
Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox. Startkontingent vil bli tilbakebetalt.
Stryke seg fra turnering (etter påmeldingsfristen)
Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en e-post til paragolf@golfforbundet.no.
Spillere som strykes etter påmeldingsfristen får ikke tilbakebetalt startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade.
Startkontingent
kr 800,-
Startkontingenten betales ved påmelding.
Innspill
Det tilbys fritt spill for én innspillrunde. Grunnet NM damer og herrer og stor aktivitet på banen, inviteres spillere til innspill mandag 29.juli eller tirsdag 30.juli. Fredag 2.august vil det kun tilbys innspill ettermiddag/kveld. Spillerne må selv kontakte klubben for å avtale tid for innspill.
Premiering
1., 2. og 3. plass i klasse A premieres med pokal og medalje.
Vinner av klasse B premieres, men omtales ikke som norsk mester. Forøvrig er det 1/3 premiering i klasse B.
Startrekkefølge og trekning
I runde 1 seedes spillerne etter nivå. Runde 2 trekkes etter lederballprinsipp. Det startes fra hull 1 på Vestmork i begge rundene.
Fordeling av golfbiler gjør at arrangør kan måtte fravike prinsippene rundt startrekkefølge og trekning.
Startlister
Startliste for runde 1 offentliggjøres to dager før runde 1. Startliste for runde 2 skal offentliggjøres så snart som mulig etter at resultatene fra runde 1 er klare. Startlister skal henges opp på informasjonstavle, samt publiseres i GolfBox.
Para Norgescup - Order of Merit
Turneringen inngår i Para Norgescup og teller på OoM.
Kontaktperson NGF
Gøril Hansen
E-post goril.hansen@golfforbundet.no, mobil + 47 995 76 525 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her