Losbys historie

Losby er en stor skogbrukseiendom beliggende i Lørenskog og Rælingen kommuner, en halv time med bil fra Oslo sentrum. Hovedbygningen på gården er fra ca. 1850 og ble i 1997-99 restaurert og utbygget til et konferansehotell, Losby Gods. Rundt hotellet ligger golfbanene Østmork med 18 hull og Vestmork med 9 hull, begge åpnet i 1999. Navnene skriver seg fra to større gårder som var en del av Losby Bruk.
 
Lørenskog Golfklubb ble stiftet i 1994 og endret navn til Losby Golfklubb da banene sto ferdig. Det er Losby Golfpark AS som står for daglig drift av banene, og alle med aksjer har spillerett. Klubben er medlem i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Golfforbund, og derved åpen for alle interesserte golfspillere gjennom ulike typer medlemskap. 
 
Eiere på Losby fra Jacob Meyer til årtusenskiftet.

Jacob Meyer var en mektig mann i datidens Christiania. Han bygget sin formue bokstavelig talt på trelast. Tømmerhandelen gjorde ham i stand til å kjøpe gårder og eiendommer både i og utenfor Christiania. I 1829 kjøpte han Laasbye Brug i Lørenskog, en stor skogeiendom med flere sager.

Rikmannen bodde aldri på Losby. Likevel fikk han bygget en ny hovedbygning omkring 1850 og den står der den dag i dag. Intensjonen var antakelig jaktlosji og selskapelighet. Men det fikk han ikke mye tid til.  Meyer døde i 1856, året etter at bruket ble overdratt til neste generasjon. I sin karriere hadde han vært produktiv, også på hjemmebane. Sammen med fru Ingeborg, født Muus, fikk han 14 sønner og døtre.

Thorvald Meyer dannet Laasbye-Compagniet sammen med to svogre, Thomas Heftye og Thomas Sewell. Triumviratet overtok ikke bare Losby og Vestmork, men kjøpte i tillegg Østmork. De 3 gårdene utgjør dagens Losby, med bare små grensejusteringer i forhold til 1855. Heller ikke de ville bo på Losby, men gikk ikke av veien for litt selskapelighet. Det har de dokumentert i festsanger.

Et kort intermesso bragte Losby i hendene på James Lockhart Morton, før han ble dømt for underslag og landsforvist til Australia. Det «nye» Laasbye-Compagniet overtok noen få år etter det første, men da var Thorvald Meyer skiftet ut med en herre fra Fredrikstad, Peter Gelertsen. Da Gelertsen gikk bort i 1864, ble Thomas Heftye nesten eneeier (5/6).

Jacob Meyers eldste sønn, Lorentz, kjøpte Losby av sine svogre i 1865. Heller ikke Lorentz ville bosette seg på Losby, men han beholdt eierskapet til sin død i 1888. Han hadde giftet seg med Johanne Rosenberg, og sammen fikk de 5 døtre. To av disse overtok Losby fra sin mor i 1890, men Sophie trakk det lengste strå og var alene om eierskapet i 1891, i hvert fall på papiret. Det var vel hennes mann, Hakon Caesar Boeck, som stod for styringen. Likevel ble nok politilege Boeck mer kjent for sin medisinske innsats, beskrevet i «Albertine» og illustrert av Christian Krogh.

Sophie og Hakon fikk én sønn som ble oppkalt etter dem begge, Lorentz Meyer Boeck. Og endelig var det en Meyer som fant ut at Losby var vel verd som fast tilholdssted. Etter inngått ekteskap med Kathrine Brinch i 1893, flyttet de inn i hovedbygningen samme år. De fikk halve Losby i bryllupsgave, mens mor Sophie beholdt den andre halvparten frem til 1901.

Foreldrene til Lorentz eide både Losby Brug i Lørenskog, Refsnes Gods på Jeløya utenfor Moss og eiendommen Munkedammen i Oslo. Faren døde i 1898 og moren i 1917. Etter Sophies død valgte de unge å flytte tilbake til Christiania og bodde fast på Munkedammen til Lorentz døde i 1936. Enken trakk seg tilbake til Losby og solgte de 2 andre eiendommene. Der bodde hun til sin død nyttårsaften 1958 og var kjent som en streng, men rettferdig husfrue.

Kathrine og Lorentz Meyer Boeck hadde ingen barn som vokste opp. Kathrine hadde 3 søsken, hvorav 2 med etterslekt, Agnes Martens og Christian Brinch. Deres etterkommere arvet Losby og dannet I/S Losby Bruk i 1959. Interessentskapet bestod da av 18 eiere; i dag er de 10 og ingen andel er solgt ut av familien. Av disse 10 har 7 pr. dd. vært eiere i 54 år, det lengste eierskap i Losbys historie. I 1997 ble I/S omdannnet til ANS (ansvarlig selskap).

Hovedbygningen på Losby ble erklært bevaringsverdig av Riksantikvaren i 1972. Men omkring 1980 var det klart for eierne at fremtidig og nødvendig vedlikehold ikke hadde regnskapsmessig dekning.  Lørenskog kommune kjøpte hovedbygningen med omkringliggende hageanlegg i 1986. De overtok en kontrakt som var fremforhandlet mellom Losby Bruk og Brogaarden AS. Men kommunen gav opp etter få år, og krøp til korset. I 1990 fikk Brogaarden og familien Fjellheim konsesjon .

Fjellheims visjon var å bygge det første trehotell i Norge på 100 år med basis i en restaurert hovedbygning. Men det var økonomisk selvmord uten et større konsept, og valget falt på golf. Det ble ikke politisk stuerent før i 1995. En omfattende arkitektkonkurranse endte med 3 tema; gods, gård og golf. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Losby Bruk ANS, Losby Gods Eiendom AS (Brogaarden) og Lørenskog kommune i 1997 og prosjektet landet i 1999. Da åpnet først golfbanen, så hotellet og etter hvert en gårdsdrift til allmenn beskuelse, såkalt «åpen gård».

Avtalen går i korthet ut på at Losby Gods Eiendom AS eier 40 mål med og rundt hotellet og leier 1000 mål til golfbane inkl. maskinhall, Lørenskog kommune leier 130 mål til gårdsdrift og Losby Bruk ANS beholder resten av den nær 44.000 mål store skogseiendommen med all påstående bygningsmasse utenom hotellet og plassene Sotue og Steinbråten som er skilt ut tidligere. Fra 2017 er Losby Bruk organisert som aksjeselskap.
Historien frem til baneåpning.
 
1994: Stiftelse av Lørenskog Golfklubb
1997: Stiftelse av Losby Golfpark AS
1997: Navneskifte fra Lørenskog til Losby Golfklubb
1997: Banebygging påbegynnes
1999: Baneåpning Østmork (18 hull) og Vestmork (9 hull)
 
Lørenskog golfklubb ble stiftet 9. september 1994. Stiftelsesmøtet ble holdt i den gamle hovedbygningen på Losby etter initiativ fra Lørenskog Høyre. Nærmere 20 personer tegnet medlemskap og Lørenskogs ordfører, Per O. Lund, ble registrert som klubbens medlem nummer 1. Medlemskontingent ble fastsatt til kr. 200,- for hovedmedlem og kr. 100,- for husstandsmedlem. Klubbens første styre fikk denne sammensetning: Per O. Gudmundsen, leder, Jan Helge Johannessen, nestleder, Mette Korsrud, sekretær, Åge Mathisen og Tom Selmer, styremedlemmer, og Rolf Selmer og Andreas Berger, varamedlemmer. Vedtekter ble laget etter normen for Norges Idrettsforbund.
 
Lørenskog Golfklubb hadde ingen bane, og inngikk avtale med Nes Golfklubb om opplæring og prøver for Grønt Kort og fikk spillerett på Rommen golfbane. Verving av medlemmer til klubben hadde topp prioritet, og medlemstallet økte fra 111 pr. 31.12.1994 til 1045 pr. 31. 12.1998. Det ble opprettet en Info- og sponsorkomité med Sigurd Nora som leder, en Handicapkomité med Odd R. Kristiansen som leder, en Testkomité med Karl Wisløff som leder, og endelig en junior- og ungdomskomité som ble ledet av Bror Atle Sveen. Klubbens første avis fikk navnet ”Hole in One” med Sigurd Nora som redaktør.
 
Ved valget i 1996 ble det gjenvalg av leder, nestleder og sekretær samt styremedlem Åge Mathisen. Jørn Ivar Fjeldstad ble valgt til kasserer, Anne Lise Bredde og Odd R. Kristiansen til varamedlemmer. Jan Helge Johannessen ble tilsatt som daglig leder på deltid med kontor på Fjellhamar. Den aller første klubbturnering ble avviklet på Nes golfbane på Vormsund med 105 deltakere og med turneringsleder Rolf Selmer i spissen.
 
Ved årsmøtet i 1997 ble hele styret gjenvalgt. Dette året ble det politisk stuerent å bygge golfbane i Lørenskog. En arkitektkonkurranse og et betydelig samarbeid mellom kommunen, Losby Bruk og familien Fjellheim førte til et sett av avtaler som gjorde det mulig å starte byggingen av golfbane på Losby. Losby Golfpark AS og Losby Golfbygg AS ble dannet og klubben kunne endre navn til Losby Golfklubb. Den velkjente svenske golfbanearkitekten Peter Nordwall designet banene (18+9 hull) og entreprenør var Svaløvs Anleggings AB.
 
På årsmøtet 18. februar 1999 ble det valgt et felles styre for Losby Golfklubb og Losby Golfpark AS. Dette besto av Ove Brevik som leder, Per O. Gudmundsen som nestleder og Per Fjellmheim, Sigurd Nora, Bjørn Pettersen og Mette Korsrud som styremedlemmer. Losby Golfpark A/S skaffet kapital til bygging av banene gjennom salg av aksjer til klubbens medlemmer og andre interesserte, mens Losby Golfklubb hadde ansvar for idrettslig drift og utvikling. I bakgrunnen sto Kim von Essen og John Uppard og kvalitetssikret det hele.
 
1. august 1999 kunne Losby Golfbygg AS overdra baneanlegget til Losby Gods Eiendom AS som igjen leiet det ut til Losby Golfpark AS. Det ble behørig feiret med festivitas og golfturnering for medlemmene. Per O. Gudmundsen fikk æren av å slå ut første ball på hull 1. Han traff godt, men det var nok mer enn det som senere kvalifiserte ham til æresmedlemskap i klubben. Måneden etter ble restaurering og utbygging av Losby Gods fullført og hotellet kunne åpne dørene til 70 rom, omtrent samtidig som Lørenskog kommune lanserte sitt åpen gård konsept rundt driftsbygningene. De 3 tema, gods, golf og gård, stod derved ferdig i overensstemmelse med planene til Telje, Torp og Aasen, som vant arkitektkonkurransen om hvordan Losby skulle fremstå for fremtiden.
Golfbanene


Losby Golfklubb har siden starten hatt store ambisjoner -både sportslig og i forhold til arrangementer. Klubben har hevdet seg helt i Norgestoppen i en årrekke, og har arrangert flere av de største turneringene som er holdt i Norge; 2 x Challenge Tour, Nordea Tour, og ikke minst Ladies European Tour turneringen SAS Masters hvor Suzann Pettersen parkerte resten av feltet på hjemmebane. Da golf-Norge flørtet med tanken om å søke om Solheim Cup, var Losby et av tre alternative anlegg som ble vurdert.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her