HCP Komiteen

HCP komiteen er ansvarlig for at NGF’s regler for handicapsetting / justering følges i Losby Golfklubb.

HCP Komiteen kontaktes ved spørsmål om justering av handicap utenom de vanlige rammer.

Dette kan være aktuelt for medlemmer som mener å ha et handicap som ikke avspeiler sitt reelle nivå. Hvis man av ulike årsaker som bl.a. sykdom, varig fysisk skade eller ikke har hatt muligheter til å spille tilstrekkelig til å kunne vedlike holde sitt tidligere nivåkan man søke klubben om å foreta ekstraordinær justering av handicapet.

For at komiteen skal ha et best mulig grunnlag til å sette et riktig handicap, må scorekort for minst 3 av de siste rundene, signert av markør innleveres til komiteen.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer i Losby GK som mener at eget handicap ikke er i samsvar med reelt nivå, ta kontakt med oss i HCP komiteen!

Vi minner om reglene for EGA Handicap System 2012-2015: EGA turneringshandicap

Hovedforutsetningen til handicap bestemmelsene er at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på færrest mulig slag og at alle handicaptellende runder registreres i handicapregistered  (Golfbox).

En spiller som har registert mer enn 4 handicaptellende runder får automatisk sitt handicap revidert og eventuelt justert ved årsrevisjon.  Spilleren får i tillegg EGA turneringshandicap og kan delta i turneringer som krever et slikt handicap.

Hvis en spiller har registrert 3 eller færre handicaptellende runder blir ikke handicap revidert/justert under årsrevisjonen.  Spilleren vil da ikke få et EGA handicap og kan normalt ikke delta i turneringer som krever EGA turneringshandicap. Man kan fortsatt spille selskapsrunder, handicaptellende selskapsrunder og spille i turneringer hvor turneringshandicap ikke kreves.

NB: En spiller som ikke får EGA turneringshandicap etter årsrevisjon,  kan når som helst få dette ved  å spille og registrere 3 handicaptellende runder. Dette gjelder også spillere i kategori  1 (handicap <4,5).

 

Kontakt HCP komiteen

Bjørn Bodding

Komiteleder

   905 53 363

Tor Arne Nergård

Komitemedlem

   977 06 433