Æresbevisninger i Losby Golfklubb

To av klubbens æresmedlemmer, Lisbeth og Johan Foss på hver sin side av Cudriopris mottaker Henrik N. Ovenberg SR.
Æresmedlem

Æresmedlemskap er Losby Golfklubbs høyeste hedersbevisning. Et æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort særlig fortjenstfullt arbeid for klubben gjennom mange år. Aktive golfspillere som i kraft av sine prestasjoner har gjort klubben kjent, så vel nasjonalt som internasjonalt, kan også utnevnes til æresmedlemmer. Forslag på kandidater kan fremmes av alle som har vært medlemmer i klubben i minst 5 - fem – år. Forslag skal sendes i lukket konvolutt til æreskomiteen. Klubben kan ha inntil fem æresmedlemmer.        
        
Det er klubbens styre som fatter det endelige vedtaket om æresmedlemskap. Styrevedtaket må være med 2/3 flertall. 
Æresmedlemskap gir rett til gratis medlemskap i Losby Golfklubb, og æresmedlemmene inviteres til arrangementer i regi av klubben. Som synlig bevis på utnevnelsen får æresmedlemmene en plakett.

Klubben har tre æresmedlemmer: Per Olav Gudmundsen, Johan Foss og Lisbeth Foss.


P.O. Gudmundsen var klubbens første æresmedlem.


Cudrio prisen

Cudrio-prisen er oppkalt etter Peter Cudrio, en av de mest fargerike eierne som noensinne har drevet Losby Bruk. Peter og kona Karen Cudrio levde på 1700-tallet, og Losby har aldri vært større enn i deres tid. Prisen knyttes opp mot deres vidsyn og skaperevne.
Cudrio-prisen tildeles et medlem eller annen person knyttet til miljøet på Losby som i særlig grad har bidratt til et godt miljø i Losby Golfklubb. Kandidater kan bare foreslås av klubbens medlemmer. Det er klubbkomiteen som utpeker vinneren.
Prisen utdeles på årsmøtet. Klubbkomiteen tar gjerne imot forslag på kandidater til Cudrio-prisen.

Følgende har blitt tildelt Cudrio prisen:
2001: Johan og Lisbeth Foss
2003: Per Kristoffersen
2004: John Uppard og David Lloyd
2006: Turid Horgtun
2008: Jan Helge Johanessen
2010: Britt Andreassen
2013: Bjørn Trulsen og John Reidar Paulsen
2016: Henrik N. Ovenberg Sr.
2017: Per Andresen
2018: Jan Steinar Larsen
2019: Geir Gjelten
2021: Arild Johansen
2022: Bjørn Torp
2023: Jarle Kristiansen 


Cudrioprisvinner i 2023, Jarle Kristiansen.


Hedersprisen

Losby Golfklubbs Hederspris ble etablert i 2006. Hedersprisen utdeles til utøvere eller andre som ved fremragende prestasjonen har bidratt til å gjøre klubben kjent og anerkjent nasjonalt eller internasjonalt. Det er administrasjonen som innstiller kandidater overfor styret, som fatter vedtak med alminnelig flertall. Hedersprisen skal bestå av varianter av gullnålen med Losby-logo.

Espen Koftad ble den første til å motta LGKs Hederspris. Han fikk den for sin prestasjon i Verdensmesterskapet for lag i Japan i 2006, der Norges juniorer gikk til topps. Prisen ble utdelt på årsmøtet for 2006 i februar 2007.


Espen Kofstad var første mottaker av Hedersprisen.

Ruth-Anne Bjørnstad ble tildelt hedersprisen i 2011. Hun er vår fremste forbundsdommer og dømmer golfturneringer på øverste nivå både nasjonalt og internasjonalt. Hun har stadige internasjonale dommeroppdrag, og har blant annet deltatt som dommer i Solheim cup to ganger.

Finn H. Andreassen fikk LGKs Hederspris i 2017 for sin fremragende innstas som president i Norges Golfforbund i tidsrommet 2011 – 2015. Finn H. Andressen fikk gjennom sitt virke som golfpresident gjort golfsporten synlig for store deler av norsk idrettsbevegelse. Gjennom dette arbeidet har Finn H. også satt Losby Golfklubb på kartet.


Finn H. Andreassen fikk hedersprisen i 2017.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her