NM 2019

Krav til Team Losby og Team Elite

Som medlem i  Team Losby  og Team Elite får du ekstra oppfølging fra treneren og hjelp til å utvikle deg mot en karriere innen golfsporten. Klubben krever til gjengjeld at du som junior er disiplinert i din trening og innfrir noen krav.
  1. Være på plass på trening to ganger i uken.
  2. Delta på Narvesen Tour og ha som ambisjon å nå Srixon tour samt delta i andre konkurranser både nasjonalt og internasjonalt.
  3. Skrive treningsdagbok ukentlig.
  4. Trene på egenhånd og spille på bane minst en gang i uken utover trening.
  5. Skrive statistikk etter konkurranse og kunne legge opp trening etter den.
  6. Trene fys minst en gang i uken gjennom hele sesongen (program finnes).
  7. Delta på sosiale event som skjer i klubben og representere Losby Golfklubb på en bra måte.