Sikkerhet og etikette

Det er alltid du som spiller som bærer ansvaret for at sikkerhet og etikette ivaretas på golfbanen!

Sikkerhet
•  Slå aldri dersom det er fare for å treffe andre!
•  Rop 'FORE!' høyt og tydelig dersom du skulle være uheldig!
•  Vent på klarsignal fra banearbeidere som befinner seg på hullet!
•  Prøvesving aldri i retning av andre personer på banen.
•  Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin eller spillere på greenen!
•  Avvent, eller avslutt, spill ved mørke, tåke, eller andre uforutsette årsaker som hemmer sikten!
•  Barnevogn er ikke tillatt på banene.

Lyn og torden
Alle er ansvarlig for sin egen sikkerhet på golfbanen! 
Lyn er ekstremt farlig, spesielt ute på golfbanen! Vær oppmerksom og opptre ansvarlig ved farlig vær!

Utenfor administrasjonens åpningstider er det ikke alltid det er personale tilstede som kan blåse av ved farlig vær, så du må ta ansvar for egen sikkerhet! Oppleves noe som utrygt, kom deg av banen og søk ly!
Kom deg inn i en bygning, ikke søk ly under trær!


Signaler ved farlig vær:
Et langt støt; alt spill må opphøre umiddelbart, og alle må komme av banen!
Tre korte støt: spill kan gjenopptas.Spesifikt for Vestmork:
•  Hull 1: Pass på at det ikke er spillere i fairway når du slår ut!
•  Hull 4: Vær oppmerksom på teestedet på hull 5 (venstre side) dersom du slår en lang kølle!
•  Hull 6: Pass på at det ikke er spillere i fairway når du slår ut! (her kommer det bjelle neste sesong)
•  Hull 9: Pass på hvor langt du slår! Fare for å treffe folk på treningsgreen samt parkeringsplass! Hullet er bare 78/111m langt!

Spesifikt for Østmork:
• Vær ekstra oppmerksom på turgåere på veien ved innspill til green 9 og 18!

Disse reglene er satt for å ivareta sikkerheten for alle som beveger seg på golfbanen. Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen, rapportering til hjemmeklubb og NGF.

Etikette:
• Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt! Ta også andres merker om du ser noen.
• Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
• Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med skaftet i spilleretningen.
• Prøv å unngå ferdsel mellom bunker og green. Disse områdene er smale og vil fort bli skadet.
• Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart gressfelt.
• Ingen traller på teesteder eller greener.
• Kleskode: Hensiktsmessig og ordentlig golftøy.
Mange klubber har spesifikke krav til golfantrekk på banen - såkalt kleskode. På Losby bruker vi formuleringen «hensiktsmessig og ordentlig».  Med det mener vi et antrekk som er tilpasset golfspillet og at spillere kler seg i alminnelig akseptert golftøy.

Spillehastighet
• Velg riktig tee!
• Forbered eget slag mens andre slår!
• Ikke marker halvmetersputter. «Just tap it in».
• Plasser golftrallen/bagen mot neste hull. Da sparer du tid.
• Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran.
• Hold følge med gruppen foran -ikke avstanden til gruppen bak.

Anbefalte teesteder
Hcp Herrer Hcp Damer Tee
0-5   64
5-15 0-5 59
15-25 5-10 54
25-36 10-30 48
36-54 30-54 39
Golfbiler
• Kun kjøring på vei og 90 grader inn til ball.
• Ved våte forhold tillates kun kjøring på vei -ikke inn til ball.
• Sjåfør må være over junioralder (19 år)!
• Ingen kjøring i påvirket tilstand!
• Ingen golfbiler innenfor 25m fra green eller på teesteder!
• Maks 2 personer og 2 golfsett pr bil
• Spillere som kjører har ingen fortrinnsrett på banen, og må følge  tempoet til spillere som går. 
• Bilen skal ryddes og nøkkel leveres i proshop før kl.18.00. Etter kl.18.00 legges nøkkelen i postkassen ved golfbilparkeringen.
• All kjøring på egen risiko!

Hund på banen
• Det er tillatt å ha med hund i bånd på banene.
• Hunden skal alltid være i bånd, og spilleren må ha kontroll på hunden under spill.
• Hunden skal ikke være på greener eller i bunkere.
• Spilleren med hund MÅ forespørre andre spillere om noen har innvendinger til å ha med • hund på banen. Dersom dette er tilfelle, er det spilleren med hund som må vike.
• Plukk alltid opp etter hunden din!
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her