Lokale regler

LOKALE REGLER ØSTMORK

1. Utenfor banen (OB) (Regel 18.2) (A-1)
a) Utenfor banen er merket med hvite staker og linjer.
b) Hull 7 høyre side. Utenfor banen er merket med hvite merker på trær kombinert med hvite staker.
c) Havnehagegjerde på banen. En ball er utenfor banen når den er på andre siden av gjerdet.
d) En ball er utenfor banen når den er i ro på den andre siden av veien på venstre side av hull 11
 
2. Straffeområde (Regel 17) (B-1)
a) Straffeområdene er merket med røde staker, linjer og stokker med rød/grønn topp.
b) Straffeområde som strekker seg uendelig: Hull 4 - venstre side av greenområdet. Hull 5 -  hele venstre side. 
 
3. Droppesone hull 8 og 13.  
Som en ekstra mulighet med et straffeslag kan droppesonen benyttes for en ball som er i rødt straffeområde. 
Vi har tidligere kunnet plassere en ball i droppesonen, nå må den droppes. Dersom ballen triller ut av droppesonen droppes det på nytt. Skjer det igjen, plasseres ballen der den traff droppesonen ved omdropp.
 
4. Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer)
(Regel 16.1) (F-1)

 
4 A. Grunn under reparasjon (GUR)
a) Alle områder som er identifisert med blå staker/merker og/eller med hvit spraylinje eller på annen måte er angitt som gur.
b) Steinfylte dreneringsgrøfter.
c) Maurtuer på° banen.
d) Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Anmerkning: Det er ikke påvirkning ( fritak ) hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene.
e) Sprekker i grunnen i deler av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere er grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Men det er ikke påvirkning ( fritak ) hvis sprekken bare påvirker spillerens slagstilling.
f) Skjøter av skåret torv i generelt område og på puttinggreen. Det er ikke fritak hvis bare slagstillingen påvirkes.
g) Møkk etter gjess, hunder etc. i generelt område eller på puttinggreen, er etter spillerens valg, enten en løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller GUR som gir fritak etter regel 16.1.
 
4 B. Uflyttbare hindringer. Regel 16.1a
a) 150- metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b) Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
 
5. Flyttbare hindringer (Regel 15.2)
Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker (OB)
 
Straff for brudd på lokal regel: Slagspill:  2 straffeslag. Matchspill: tap av hull. 

LOKALE REGLER VESTMORK


1. Utenfor banen (OB) (Regel 18.2) (A-1).
Utenfor banen er merket med hvite staker og linjer.
 
2. Straffeområde (Regel 17) (B-1).
Straffeområdene er merket med røde staker og linjer.
Straffeområde som strekker seg uendelig:
Venstre side hull 1,2,3,4,8 og bak greenen hull 8.
 
3. Droppesone hull 1 og 9.  
Som en ekstra mulighet med 1 straffeslag kan droppesonen benyttes for en ball som er i rødt straffeområde. 
Vi har tidligere kunnet plassere en ball i droppesonen, nå må den droppes. Dersom ballen triller ut av droppesonen droppes det på nytt. Skjer det igjen, plasseres ballen der den traff droppesonen ved omdropp.
 
4. Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer).
(Regel 16.1) (F-1)
 
4 A. Grunn under reparasjon (GUR).
a) Alle områder som er identifisert med blå staker/merker og/eller med hvit spraylinje eller på annen måte er angitt som gur.
b) Steinfylte dreneringsgrøfter.
c) Maurtuer på° banen.
d) Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Anmerkning: Det er ikke påvirkning (fritak) hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene.
e) Sprekker i grunnen i deler av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere er grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Men det er ikke påvirkning (fritak) hvis sprekken bare påvirker spillerens slagstilling.
f) Skjøter av skåret torv i generelt område og på puttinggreen. Det er ikke fritak hvis bare slagstillingen påvirkes.
g) Møkk etter gjess, hunder etc. i generelt område eller på puttinggreen, er etter spillerens valg, enten en løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller GUR som gir fritak etter regel 16.1.
 
4 B. Uflyttbare hindringer (Regel 16.1a).
a) 150- metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b) Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer. Fritak uten straff kan tas etter Regel 16.1a
c) Hull 8 - Grøft inntil veien på høyre er en del av veien og definert som uflyttbar hindring. Fritak uten straff kan tas etter Regel 16.1a
d) Sikkerhetsnett bak greenen hull 9 
e) Kunstige teesteder.
f) Hull for footgolf 
 
5. Flyttbare hindringer (Regel 15.2)
Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker (OB)
 
Straff for brudd på lokal regel: Slagspill: 2 straffeslag. Matchspill: tap av hull.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her