Lokale regler

LOKALE REGLER ØSTMORK
 
1. MERKESTAKER:
Grunn under reparasjon (GUR): Blå merker
Vannhinder: Gule merker:
Sidevannshinder: Røde merker:
Utenfor banen; Hvite merker
Hull 3 & 12 – gjerdet til havnehagen markerer utenfor banen
 
2. STEIN I BUNKER:
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. (regel 24-1).


3. MAURTUER:
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon (GUR), (regel 25-1).


4. GRUSDEKKENE DRENERINGSGRØFTER:
Området betraktes som grunn under reparasjon (GUR), (regel 25-1)
 
5. VEIER OG TRALLESTIER:
Turveier og trallestier med kunstig overflate er uflyttbare hindringer, (regel 24-2).
 
6. DISTANSEMERKER:
Alle distansemerker er uflyttbare hindringer, (regel 24-2).


7. FRITAK FOR PLUGGET BALL:
Utvides til å gjelde hele spilleteltet. Regel 25-2.


8. AVSTANDSMÅLER:
Avstandsmåler som bare måler avstand kan benyttes på banen. Se tillegg 1, punkt 9 i regelboken.
 
9. FLYTTING AV BALL VED UHELL PÅ PUTTINGGREEN
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.

Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og
20-1.
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.

Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.

 
10. DROPPESONE HULL 8
Ballen kan plasseres på kunstgressmatten.
 
I tillegg gjelder NGFs lokale regler.

LOKALE REGLER VESTMORK
 
1. MERKESTAKER:
Grunn under reparasjon (GUR): Blå merker
Vannhinder: Gule merker:
Sidevannshinder: Røde merker:
Utenfor banen; Hvite merker
 
2. STEIN I BUNKER:
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. (regel 24-1).


3. MAURTUER:
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon (GUR), (regel 25-1).


4. GRUSDEKKENE DRENERINGSGRØFTER:
Området betraktes som grunn under reparasjon (GUR), (regel 25-1)
 
5. VEIER OG TRALLESTIER:
Turveier og trallestier med kunstig overflate er uflyttbare hindringer, (regel 24-2).
 
6. DISTANSEMERKER:
Alle distansemerker er uflyttbare hindringer, (regel 24-2).


7. FRITAK FOR PLUGGET BALL:
Utvides til å gjelde hele spilleteltet. Regel 25-2.


8. AVSTANDSMÅLER:
Avstandsmåler som bare måler avstand kan benyttes på banen. Se tillegg 1, punkt 9 i regelboken.
 
9. FLYTTING AV BALL VED UHELL PÅ PUTTINGGREEN
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.

Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og
20-1.
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.

Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.

 


I tillegg gjelder NGFs lokale regler.
 
  
https://losby.no