Konkurransebestemmelser


 1. Avbrutt turnering For at en turnering skal være tellende, må minst 50 prosent av turneringen spilles, men ikke mindre enn 18 hull. Se kapittel 2 i «Spill og bestemmelser 2019» på www.golfforbundet.no
   
 2. Scorekort innlevering
  En spillers scorekort er offisielt innlevert til Komitéen når spilleren har forlatt scorekortmottaket.
   
 3. Avgjørelser like resultater
  Metoden for å avgjøre like resultater er angitt i turneringens bestemmelser.
   
 4. Protest
  Enhver protest mot uriktig spill/registrering av score, skal skje umiddelbart etter innlevering av scorekort og senest før turneringen er sluttspilt og resultat offentliggjort i Golfbox.

 5. Standard for spilleroppførsel (etiketteregler) (regel 1.2)
  Alle spillere forventes å spille i spillets ånd og å følge regel 1.2a. Brudd på regel 1.2a kan medføre diskvalifikasjon.
   
Omsorg for banen
 • Reparere nedslagsmerke på puttinggreen,
 • Legge tilbake oppslått torv etter et slag,
 • Rake i bunkere
 • Vise generell omsorg for banen.
   
Golfbil i turnering

I KM må spilleren være klassifisert etter reglene fra NGF. Det er egne kvalifiseringsdager i regi NGF hvert år. I 2019 er det klassifisering 9. mai på Østlandet.

https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/klassifisering
 
Signal for å avbryte og gjenoppta spill
Umiddelbar stopp: Ett langt sirenestøt.
Normal stopp: Tre korte sirenestøt, gjentatte ganger.
Gjenoppta spill: To korte sirenestøt, gjentatte ganger.
 
Ballplassering (Når aktuelt)
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff en gang ved a° plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
 • Størrelse pa° fritaksområde målt fra referansepunkt:
  En køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2(b) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her