Nyheter

Spørreundersøkelsen

Publisert: 16. november 2017  av Øystein Schille  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hva syntes medlemmene egentlig?

Som de fleste av dere (forhåpentligvis) har fått med dere, gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene for en liten stund siden. Selve undersøkelsen heter Golfspilleren i sentrum, og er laget av et dansk firma, og distribuert i Norge av NGF til de klubbene som ønsker det. På denne måten kan man også få en verdifull 'benchmark' -et sammenligningsgrunnlag, fra andre klubber med lignende forutsetninger.

I utganspunktet skal denne undersøkelsen sendes ut til en tredjedel av medlemmene i første del av sesongen, til en tredjedel i midten av sesongen, og til de resterende mot slutten av sesongen. Gjester vil få tilsendt undersøkelsen forholdsvis umiddelbart etter at banen er besøkt.
Siden vi ble med på undersøkelsen rett før siste utsendelse i år, valgte vi å sende den ut til alle medlemmene i en omgang -å gjennomføre en 'test' før vi starter for fullt neste sesong. Svarprosenten var på 29%, noe som regnes som bra i en slik sammenheng, og ga oss noen helt klare svar på hva dere ønsker, og hva som må forbedres.

Som i alle klubber og foreninger, så er det omtrent like mange meninger som det er mennesker, og likt for oss alle er at vi tror at våre meninger representerer det store flertallet. Eller at vi tror vi vet hva flertallet mener til enhver tid. Slik er det altså forbausende ofte ikke -og en slik undersøkelse gir oss svært verdifulle tilbakemeldinger om hva som er viktig for flertallet, og kan være med å finne gode løsninger.

Her følger en oppsummering av undersøkelsen:
Denne undersøkelsen er delt inn i flere deler; banen, klubbens sosiale miljø, restaurant, klubbhus, treningsfasiliteter, proshop, ledelse og informasjon, pris og produkt. Deltakerne blir bedt om å rangere forskjellige aspekter på en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er best.

Banen
En enkel oppsummering av inntrykket av banen, er at våre medlemmer er mer kritiske enn våre gjester! De gjestene vi har fått svar fra så langt i år, har besøkt banen på den dårligste årstiden, med masse regn og banearbeid (og selvfølgelig også da grunnforholdene kanskje er på sitt beste), men har allikevel ratet banen bedre enn medlemmene selv. Dette kan kanskje forklares med hvilke forventinger man har, og at vi har hatt to fantastiske sesonger på rad før årets sesong.

Der banen scorer dårligst hos våre gjester er informasjon om pågående banearbeid (60 av 100) og at det er ledig starttid når man ønsker det (62 av 100). Ellers scorer banen over 70 av 100 på samtlige punkter. Best er at banen er variert og spennende med 85 av 100.

Hos medlemmene er det bunkrene som er den største akilleshælen, uten tvil! Dette er vi klar over, og vi har allerede igangsatt tiltak for å få sand inn tidsnok og få raket bunkrene oftere gjennom sesongen neste år. Samtidig vil duken i flere bunkere bli fjernet, og erstatte med en spesiell type betong -slik vi har gjort med flere bunkere tidligere.

Ellers var svarene preget av en treg start på banen i år, og at forholdene nok ikke var så gode som de har vært de siste par årene. Vi tar det til oss, og jobber kontinuerlig for at det skal bli så bra som mulig! Det viser seg også at det kan være en utfordring å få spilletid når man ønsker. Dette egentlig et 'hyggelig problem' -så lenge problemet er at folk faktisk spiller. Dersom problemet er at folk ikke møter, men blokkerer spilletid 'for sikkerhets skyld', er dette noe vi kan ta tak i gjennom håndheving av no-show reglene våre. Dette vil vi ha mer fokus på igjen i starten av neste sesong.
Vi leter stadig etter måter å gjøre roughen lettere på, og ta unna litt mer på flere steder, og vi ser at det faktisk hjelper.
Ellers har vi også fått noen kommentarer om en indikasjon på flaggplasseringen på greenen. Dette vil vi også se på å finne en grei løsning på.  

Vi får også en del spørsmål om hvorfor hastigheten på greenene varierer så mye. Det finnes dessverre ikke ett enkelt svar på dette, da det er veldig mange variabler som innvirker på hastigheten på greenene. Hvis målet var å ha så raske greener som mulig, ville man siktet etter dette, og klippet og rullet greener hver dag, men allikevel vil man måtte gjennomføre vedlikeholdsarbeid med jevne mellomrom, som igjen vil påvirke hastigheten. USGA har publisert en artikkel som forklarer litt om det forskjellige tingene som påvirker hastigheten. den kan du lese her.

I den positive enden er det tydelig at vi har en variert og spennende bane, at roughen har blitt bedre enn tidligere, og at banen er flott og velholdt.

En observasjon i forhold til spilletid pr runde; Golfere har en tendens til å ønske seg raskere greener. Undersøkelser har vist at jo raskere greenene er, jo saktere går spillet. En greenhastighet som går fra 9 på stimpmeteret til 10,5 på det samme stimpmeteret ga nesten en hel time ekstra spilletid...! Bare noe å tenke på :-)

Kvinnene er mer fornøyd med banen enn mennene. Det eneste punktet menn er mer fornøyd med er toalettforholdene på banen :-)


Klubbens sosiale miljø
Generelt scorer Losbys sosiale miljø godt, og det er tydelig at Losby er et sted hvor folk liker å være! Det ytres ønske om mer informasjon om klubbens sosiale grupper, samt at det kan være litt vanskelig å få innpass i disse. Vi ser for oss at bedre informasjon om mulighetene vil gjøre det enklere å få innpass, så dette kan kanskje være to sider av samme sak.

Mennene er mer fornøyde med det sosiale miljøet i klubben enn damene er, og syntes det er enklere å få innpass i klubbens sosiale grupper.

Restaurant
Her er det helt klart rom for forbedringer, og der har vi kommet i gang allerede. Prisnivået i forhold til tilbud og kvalitet er det som får hardest medfart av medlemmene, mens matens kvalitet scorer bra. 

Her er det igangsatt tiltak som skal være med å  øke opplevelsen for både medlemmer og gjester. I tillegg til de spesielle golf-tilbudene som kom i restauranten i år, vil det igangsettes en del aksjonærtilbud neste år som vi håper kan være med på å gjøre Losby et bedre sted å sette seg ned etter runden.

Menn syntes tydeligvis at maten på Losby er dyrere enn det kvinnene gjør...
Klubbhus
Det er helt tydelig at medlemmene er stolte av 'klubbhuset' vårt, men også at det finnes et behov for egne lokaler for golfspillerne. Et klubbrom, hvor man slipper å føle at man sitter blant bryllups- og konferansegjester, er under planlegging, og allerede på tegnebrettet.

Både menn og kvinner er enige om at klubbhusfasilitetene er bra på Losby.
Treningsfasiliteter
Treningsfasilitetene våre hersker det stort sett enighet om. Det er helt klart noe å hente på driving rangen, ellers er egentlig de fleste ganske fornøyde. 

Vi har igangsatt tiltak som skal gjøre driving rangen bedre! Neste år blir det nye matter, nye baller og flere mål å sikte på. Samtidig blir det også gjort forandringer slik at man kan ta ut mindre bøtter med baller. 

Igjen er mennene litt mindre fornøyd enn kvinnene.


Proshop
Ikke uventet er utvalget i proshoppen et tema. Det må man nesten regne med når man satser på få leverandører. Litt overraskende er det at prisnivået i shoppen ansees som høyt, men hyggelig at service og betjening scorer veldig godt.

I 2018 vil vi ta inn litt dametøy fra en annen leverandør for å se om dette kan ha en innvirkning på hvordan utvalget ansees blant damene, samt en del nytt på utstyrsfronten. Samtidig vil vi også lansere nye aksjonærgoder som vil være med å gjøre handlingen mer økonomisk gunstig for den største gruppen av våre medlemmer. 

Kvinnene er minst fornøyde med shoppen, men mennene er rett bak.


Trening
Treningen er det aspektet som scorer aller best (blant de som benytter seg av trenere og gruppetreninger). Dette er noe å ta med seg videre, og veldig hyggelig for våre trenere!

Vi registrerer at trenerne våre tydeligvis flørter mer med damene enn med mennene, siden disse rater treningen litt høyere enn mennene.


Ledelse og informasjon
Her er det mange gode tilbakemeldinger. Det punktet vi tydeligvis må ta til oss er at vi ikke oppfattes som lydhøre nok når medlemmene kommer med forslag og ideer. Det skal vi prøve å bli bedre på! Kanskje det kunne være en ide å rett og slett innføre en god gammeldag forslagskasse? 

Igjen er kvinnene mer fornøyd enn menn, men forskjellen er ikke stor.


Priser og produkter
For en klubb i det øvre prissjiktet er det kanskje ikke noen overraskelse at mange syntes at det begynner å koste, men vi skal gjøre vårt beste for å bli bedre på oppfattet valuta for pengene. Det er igangsatt tiltak med nye aksjonærgoder som vi håper skal være med å bedre dette.

Igjen er mennene litt mindre fornøyd enn kvinnene. 


Vi er veldig glade for de tilbakemeldingene vi får gjennom denne undersøkelsen! Ikke minst er det spennende å se hvordan meningene om enkelte temaer spriker veldig. Vi må forsøke å finne en 'gyllen middelvei' i de fleste tilfeller, og håper at vi skal klare å gjøre Losby et enda bedre sted å være fra 2018!

Vi takker også for tilbakemeldinger fra de av dere som kunne tenke dere å bidra i klubbens sosiale grupper -dere vil bli kontaktet i nær fremtid. Det samme gjelder de av dere som antydet at dere kunne være interesserte i et sponsorsammarbeid.

Takk for en fin sesong!
 
  
QS: /klubben/sporreundersokelsen