Nyheter

Losby herregruppa 2018

Publisert: 28. mai 2018  av Øystein Schille  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her finner du planer og oversikt over sesongen.

Herregruppa vil i sesongen 2018 avholde følgende arrangementer.
 
  • Onsdagsturneringer
  • Ryder Cup
  • NM MidAM

Vi har hatt økende oppslutning de siste årene. Vi håper på samme oppslutning som sist sesong, med en liten økning. Vi gjør ingen store endringer for 2018 sesongen.

Vi gjøre en endringen på opparbeidelse av poeng på årets OoM (order of merit). I år kan man opparbeide poeng de beste 8 rundene. Samt at finalene blir tellende. Dette for å gjøre det mulig for flere å vinne. Alle har ikke anledning til å være med hver Onsdag (eller Søndag). Men, 8 runder i løpet av sesongen antar vi at de fleste klarer å få til. Da blir det de 8 beste rundene pluss finalen som blir tellende på årets OoM.

Vi spiller nettogolf, det vil si antall slag minus tildelte slag i henhold til handicap. Det er mulig å plukke opp ballen og ta en bot – dobbelt av hullets par pluss 1 (par 3 = 7, par 4 = 9 og par 5 = 11).

Registrering av score gjøres via golfbox sin app. Signert og summert scorekort leveres i postkassen i Ryttergangen etter runden. Er det avvik mellom det som er registrert og det som står på scorekortet, vil det signerte scorekortet være gjeldende.

På Eclectic konkurransene blir det ingen endring. Her går alle runder man spiller inn i den tellende Eclectic både for brutto og netto slag.

Seniorene vil ha banen på Onsdags formiddag. Vi vil ha banen på Onsdag ettermiddag, men det vil fortsatt være mulighet til å gå ut tidligere på dagen for de som har anledning til det.

Årets finale spilles Lørdag 22. September, men påfølgende bankett og premieutdeling. Godsslaget som nå har blitt David sin scramble turneringen går Søndag 23. September.

Premiering i 2018 sesongen
Vi toner ned premieringen i forhold til tidligere sesonger. Vi ønsker heller å benytte startpengene (fortsetter med 50 kr) slik at det kommer hele gruppen til gode. Da vil vi for eksempel kunne tilby mat inkludert i startkontigenten etter runden 3. August (shotgun). Det vil vi også gjøre på finalerunden.

Innføring av stipend/støtte til Juniorgruppa ble veldig positivt mottatt og vi fortsetter med dette for 2018 sesongen.
De 6 beste på OoM og de 3 beste på Eclectic turneringene premieres. Vi vil også premiere spesielle prestasjoner som hio med mer. Ser ikke bort fra at det kan bli et par opp av hatten premier også.

Romerikstour
Det ble ikke gjennomført noen Romerikstour i 2017 sesongen. Jeg har kontaktet de andre klubbene, men responsen har vært dårlig. Det ligger ikke ann til noen slik turnering i 2018 sesongen.

Norges Golfforbund – klubbserien
Denne utgår i år, da forbundet har valgt å avvikle turneringen på går av for lav interesse fra klubbene / spillere.

Ryder Cup
Vi forsøker å gjeninnføre den årlige matchen mot Miklagard. 8 spillere. Kapteinen tar ut laget basert på følgende:
 
  • Spiller 1: Kaptein Spiller
  • 2: 1. plass bruttoslag Mai Challenge
  • Spiller 3: 1. plass bruttoslag Juni Master
  • Spiller 4: 1. plass bruttoslag August Challenge
  • Spiller 5: Beste plassering i KM. (Må være med i Herregruppa, dvs. spilt minst en onsdagsturnering)
  • Spiller 6: Nest beste plassering i KM. (Må være med i Herregruppa, dvs. spilt minst en onsdagsturnering)
  • Spiller 7: Wildcard/Captain’s pick Spiller 8: Wildcard/Captain’s pick

NB! Hvis de 2 beste i KM og den beste på Grand Finale allerede er kvalifisert fra bruttoslag konkurransen blir det da den neste på resultatlista under KM/GF som får plassen.

Kaptein: TBA

NM MidAM
NM Mid Amatør 2018 arrangeres på Byneset GK (Trondheim) 18 – 19 august 2018. Klubben gir støtte til deltagelse til NM, vi kommer til å sende en delegasjon i år også. Vi kommer tilbake med mer informasjon på denne turneringen.
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/nm-mid-amator

Klubben dekker startavgift + 500 kroner per spiller.


TERMINLISTE HERREGRUPPA 2017
 
DATO   TEE
06.jun Runde 1 59
10.jun Runde 2 Juni Challenge valgfri teested
13.jun Runde 3 59
20.jun Runde 4 54
27.jun Runde 5 48
01.jul Runde 6 Juli Challenge valgfri teested
04.jul Runde 7 59
01.aug Runde 8 - Grill runden Shotgun 54
08.aug Runde 9 48
12.aug Runde 10 - Foss Netto 59
15.aug runde 11 64
22.aug Runde 12 - August Challenge valgfri teested
29.aug Runde 13 59
05.sep Runde 14 September Challenge valgfri teested
12.sep Runde 15 59
19.sep Runde 16 64
22.sep Runde 17 - Finale  med bankett 59
*) Runde 8, Shotgun start KL 16:00, det blir servert mat etter runden (inkludert i startavgiften) - **) Runde 10 inngår i Foss Netto. Påmelding til begge turneringer i golfbox.

Konkurranseregler for Herregruppa 2018 
Påmelding via golfbox som tidligere, påmeldingsfrist er satt til Mandag KL 18:00.
På de rundene som spilles på Søndager er påmeldingsfristen Torsdag KL 16:00.
Startkontigent kr 50 betales ved påmelding i golfbox. Ønske om tidlig eller sen starttid legges inn som kommentar. Vi forsøker å etterkomme dette så langt det er mulig. Det vil fortsatt være mulig å spille på dagtid, da må man selv bestille starttiden og sørge for at man har en markør som også er med på turneringen.

Order of Merit (OoM) Hovedturneringen i år som tidligere år
8 beste resultater + finalerunden. Poeng opparbeides i henhold til følgende oversikt:På finalerunden som er tellende gis det dobbelt med poeng.

Eclectic Stableford
Samme som tidligere, høyest stableford poeng på alle hullene gjennom hele sesongen. Ved lik score vil den med høyeste stableford pr. hull vinne. F.eks to spillere har 54 poeng, spiller 1 har 2 x 5 poeng, mens spiller 2 har kun 1 x 5 poeng, da vinner spiller nr. 1 turneringen.

Eclectic Brutto
Samme som tidligere, laveste hullscore på alle hullene gjennom hele sesongen. Ved lik score vil antall eagler være tellende, deretter antall birdier. Hvis fortsatt likt vil vinneren avgjøres på loddtrekning. 
  
QS: /herre/losby-herregruppa-2018