Ungdomsmedlemskap i Losby Golfklubb

Et medlemskap med full spillerett for deg som er i startgropa. Med dette medlemskapet spiller du fritt på begge banene til en hyggelig årlig pris.

Årskontingent Ungdomsmedlem (født 1992 eller senere) med full spillerett:  kr.4.700,-
(prisen skal endelig godkjennes i årsmøtet februar 2018)

Medlemskapet gir ikke aksjonærgoder, og ikke mulighet til å ta meg gjester til gjestepris. Bookingtiden er 6 dager før spill.


Meld deg inn i Losby Golfklubb